Call 088-654-0274
  TH | EN  
  •  
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการมนุษยปรัชญาครั้งที่ 8 (IPMT Module 3)


   โดย สมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาไทย ร่วมกับ

   Medical section, Goetheanum, Switzerland   14-21 มีนาคม 2563   ณ ภูสักธารรีสอร์ท นครนายก   ขั้นตอนการลงทะเบียน

   1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
   2. ลงทะเบียนในหน้าเวบนี้
   3. นำหลักฐานการโอนเงิน อัพโหลด ลงตามขั้นตอน
   4. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ ตารางเรียนพร้อมแผนที่สถานที่อบรมทาง อีเมล

   อัตราค่าลงทะเบียน

   อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าที่พัก 14 - 21 มีนาคม 2563 (7 คืน 8 วัน, อาหาร 3 มื้อต่อวัน เบรค 3 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม)

    ลงทะเบียนล่วงหน้า(Early bird) - ชำระภายใน 20 มกราคม 2563
    ผู้อบรม พักร่วมกับผู้อบรมท่านอื่น = 15,000 บาท
    (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย 18,000 บาท)

    ผู้อบรม พักร่วม+ผู้ติดตาม = 15,000 + (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) บาท
    (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน 18,000 + ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

    ผู้อบรม พักเดี่ยว = 19,000 บาท
    ผู้อบรม (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) พักเดี่ยว = 22,000 บาท

    ****สิทธิพิเศษ****ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในช่วง Early bird ได้ รับสิทธิ์ เป็นสมาชิกสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาตลอดชีพ(สามัญหรือสมทบ ตามเกณฑ์) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


    * ชำระภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
    ผู้อบรมพักร่วม = 19,000 บาท
    ผู้อบรม พักร่วม+ผู้ติดตาม = 19,000 + (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) บาท
    ผู้อบรม (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) พักร่วม 22,000 บาท
    ผู้อบรม (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) พักร่วม + ผู้ติดตาม 22,000 บาท + (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

    ผู้อบรมพักเดี่ยว = 23,000 บาท
    ผู้อบรม (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) พักเดี่ยว = 26,000 บาท    * กรณีสมัครล่าช้า 1 มีนาคม - เป็นต้นไป
    ผู้อบรมพักร่วม = 30,000 บาท
    ผู้อบรม พักร่วม+ผู้ติดตาม = 30,000 + (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) บาท
    ผู้อบรมพักเดี่ยว = 34,000 บาท


    ค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ = 2,000 บาท (แพทย์ และ ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ ทันตกรรม)
    ค่าสมาชิกสมทบตลอดชีพ = 1,000 บาท (กรณีบุคคลอื่นๆ)    ผู้ลงเรียน Vademecum (เฉพาะแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เท่านั้น) จำเป็นต้องมีหนังสือ Vademecum

    จองหนังสือ Vademecum (รับหนังสือวันที่ 14 มีนาคม 2563) ราคา 2,765 บาท

    **** ปิดรับจองหนังสือ Vademecum วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ****


    *****การอบรมครั้งนี้ สำหรับเฉพาะผู้เป็นสมาชิกสามัญหรือสมทบของสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาไทยเท่านั้น*****


    *****สำหรับ ผู้ที่เข้า IPMT ครั้งแรก ทางสมาคมจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 โดยมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1000 บาท
    (มีอาหารกลางวันและเบรค/รับจำนวน 20-30คนเท่านั้น)*****    **** การสมัครอบรมครั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม หรือ ยกเลิก คืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ****

    ท่านที่มีผู้ติดตามไปด้วยโดยไม่ได้เข้าร่วมอบรมและพักร่วมห้องเดียวกัน

   ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป จะมีค่าที่พัก อาหาร และอาหารว่าง คนละ 9,000 บาท
   เด็กอายุ 4-11 ปีที่เข้าพักกับผู้อบรม มีค่าที่พักและอาหาร คนละ 4,500 บาท

   (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ และค่าเตียงเสริม )
   เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย

   การชำระเงิน
   กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาไทย
   ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขารามอินทรา
   บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 187-4465-27-9

   ติดต่อสอบถาม

   Tel : 095-159-1442
   Email : ipmtthailand@gmail.com

   Facebook : Anthroposophic-Medicine-Association Facebook  คำนำหน้าชื่อ

  นาย - นาง - นางสาว - ดร - นพ - Etc.

  ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *
  Name - Surname (Eng) *

  ตำแหน่ง (ห้อยท้าย เวลาปรากฎบนใบประกาศ)

  MD. - PhD. - Etc.
  เพศ *
  ชาย   หญิง
  ที่อยู่ *


  จังหวัด *


  รหัสไปรษณีย์ *  อาชีพ *

  License ID / เลข ว. หรือ วิชาชีพ (เฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล)


  โทร. *

  0912345678


  อีเมล ( Email ) *

  abc@gmail.com
   


   เลือกแบบอาหาร *

   ปกติ มังสวิรัติ
   เลือกแบบห้องพัก *


   พักเดี่ยว
   พักร่วม กับผู้อบรมท่านอื่น

   พักร่วม กับผู้ติดตาม


   สำหรับ พักร่วม (หากท่านใดมีเพื่อนที่ต้องการพักด้วยกัน กรุณาใส่ชื่อ นามสกุลของเพื่อนลงในช่อง)

   ชื่อ นามสกุล


  ระบุจำนวนผู้ติดตาม ผู้หญ่หรือเด็กอายุ 11 ปี ขึ้นไป
  ระบุจำนวนผู้ติดตาม เด็กอายุ 4-11 ปี
     เลือกห้องเรียนตามตาราง ช่วงเวลา 10.45-12.15 ** เนื่องจากจำนวนคนที่รับได้ในแต่ละหัวข้อมีความจำกัด จึงขอจัดการตามลำดับการลงทะเบียนเพื่อความเท่าเทียมกัน ** *

  Workshop 1
  Workshop 2 (เฉพาะแพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีนที่มีพื้นฐานการแพทย์เชิงมนุษย์ปรัชญาเท่านั้น !)


  เลือกห้องเรียนตามตาราง ช่วงเวลา 14.00-17.30 ** เนื่องจากจำนวนคนที่รับได้ในแต่ละหัวข้อมีความจำกัด จึงขอจัดการตามลำดับการลงทะเบียนเพื่อความเท่าเทียมกัน ** *

  Workshop 1 ∞
  Workshop 2 ∞

  Workshop 3 (รับจำนวนจำกัด) 9/20
  Priority for Eurythmist, Eurythmis students, บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้

  Workshop 4 (รับจำนวนจำกัด) 23/25

  Workshop 5 (รับจำนวนจำกัด) 7/25

  Worksop 6 (รับจำนวนจำกัด) 2/25


  ผู้ลงเรียน Vademecum (เฉพาะแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เท่านั้น) จำเป็นต้องมีหนังสือ Vademecum จองหนังสือ Vademecum (รับหนังสือวันที่ 14 มีนาคม 2563) ราคา 2,765 บาท *
  สั่งจองหนังสือ พร้อมชำระเงินรวมกับค่าอบรม

  ปิดรับการสั่งซื้อ Vademecum แล้ว


  สำหรับ ผู้ที่เข้า IPMT ครั้งแรก ทางสมาคมจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 โดยมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1000 บาท (มีอาหารกลางวันและเบรค/รับจำนวน 30คนเท่านั้น) *

  Workshop fundamental 6/30


  คำข้อเพิ่มเติม (หากมี)
   

  หมายเหตุ: หากเปิดหน้า page นี้ด้วย LINE app บางเวอร์ชั่น จะไม่สามารถเปิด photo gallery เพื่อเลือกรูปได้
  กรณีเช่นนี้ แนะนำให้เปิด url link ของหน้า page นี้ ด้วย web browser อื่นๆ เช่น safari, google chrome แล้วลอง upload รูป payslip ใหม่ดู
  หรืออีกทางเลือกก็คือการลงทะเบียนผ่าน Computer Laptop หรือ Desktop ซึ่งยังไม่พบข้อติดขัดแต่อย่างใด  ยินดีรับข่าวสารการอบรมทาง Email *
  รับ ไม่รับ
PRICING TABLE ON 2022-07-02
Non MedicalMedical Personel
Single room3400034000
Share room
Family room30000++30000++
existed member ID สมาชิกสมทบ ตลอดชีพสมาชิกสามัญ ตลอดชีพ
Membership fee10002000
GRAND TOTAL ฿
Venice Di Iris, Soi Vacharaphol 2/7, Vacharaphol Rd., Tharaeng,
Bangkhen, Bangkok 10220