Call 088-654-0274
  TH | EN  
อบรมกิจกรรมการดูแลตัวเองภายในบ้าน

( Home care )


สำหรับ กลุ่มครอบครัว พ่อแม่ 19 ม.ค. 2562

Mediya Asia ได้รับความกรุณาจาก เสถียรธรรมสถานและท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต ให้จัดอบรมเผยแพร่เทคนิคการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัด (มนุษยปรัชญา) เพื่อให้คนในสังฆะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

พบกับ Janice Balaskas อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการในการดูแลผู้ป่วยจาก Camp hills ประเทศสหรัฐอเมริกา และ นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง) อุปนายกสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญา และหมอผู้คร่ำหวอดในการดูแลสุขภาพในแนวธรรมชาติบำบัดและมนุษยปรัชญามา 10 ปี จะมาช่วยแลกเปลี่ยน และทำ Workshop การดูแลสุขภาพตนเองได้ง่ายๆ ที่บ้านแนวคิด

เมื่อมนุษย์ผู้มีความเป็นปัจเจกต้องเผชิญกับสภาวะความเจ็บป่วย พวกเขามักเลือกที่จะดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านและอยู่กับคนในครอบครัวมากกว่าการนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีงานวิจัย 90% พบว่า คนทุกคนอยากอยู่บ้านของตัวเอง(ข้อมูลจากHealth at Home) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการของสังคมในโลกยุคปัจจุบัน ที่เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากพยาธิกำเนิด(Pathogenesis)มาเป็น“สุขภาวะกำเนิด”(Salutogenesis) ส่งผลให้ “ Home Care ” ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เฟื่องฟู(ช่วงศตวรรษที่19) ที่รูดอล์ฟ สไตเนอร์และแพทย์หญิงอิตตา เวกแมนร่วมมือกันคิดค้นพัฒนาและผสมผสานระหว่างกระบวนการบำบัดเชิงการแพทย์แผนมนุษยปรัชญาเข้ากับศิลปะการรักษาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างศิลปะทางจิตวิญญาณในการเยียวยารักษาอย่างแท้จริงและตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของสังคมในโลกยุคปัจจุบัน อาทิเช่น

 • การประคบ(compress)
 • การห่อพันผ้าตามร่างกาย(body wrappimg)
 • และการนวดบำบัดเป็นจังหวะ(rhythmical einreibungen)


 • ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพลังการเยียวยารักษาของผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง(self healing forces)

  ดังคำกล่าวที่ว่า“There is but one Temple in the World; and that is the Body of Man. Nothing is holier than this high form. Bending before men is a reverence done to this Revelation in the Flesh. We touch Heaven, when we lay our hand on a human body.” - Novalis(1829)

  “มีวิหารอีกแห่งในโลกนี้ นั่นคือกายมนุษย์ ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ารูปกายอันสูงส่งนี้ น้อมกายต่อมนุษย์คือการกระทำที่เคารพนบน้อม อย่างเปิดเผยต่อเนื้อหนังนี้ เราสัมผัสสรวงสวรรค์เมื่อเราเอามือวางบนร่างกายมนุษย์” – โนวาลิส(1829)

  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของ เสถียรธรรมสถาน ต่อไป


    คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

    บุคคลทั่วไป ผู้สนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

    ขั้นตอนการลงทะเบียน

    1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

    2. กสิกรไทย Kbank
     ชื่อบัญชี บจก. เมดิญา เอเซีย
     สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
     เลขที่บัญชี 031-8-32384-4

    3. ลงทะเบียนในเวบหน้านี้ ( Click )
    4. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรม และนำหลักฐานการโอนเงิน อัพโหลด ลงตามขั้นตอน
    5. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ ตารางเรียนพร้อมแผนที่สถานที่อบรมทาง อีเมล


    อัตราค่าลงทะเบียน

    อัตราค่าลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 ฿ พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ    หากมีข้อสงสัย กรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 088-6540274

     คำนำหน้าชื่อ

     นาย - นาง - นางสาว - ดร - นพ - Etc.
     ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *


     เพศ *
     ชาย   หญิง

     ที่อยู่ *


     จังหวัด *


     รหัสไปรษณีย์ *


     อาชีพ *


     โทร. *

     0912345678


     อีเมล ( Email ) *

     abc@gmail.com
      


      เลือกแบบอาหาร *

      มังสวิรัติ
       
      คำข้อเพิ่มเติม (หากมี)
       


      ยินดีรับข่าวสารการอบรมทาง Email *
      รับ ไม่รับ


  Venice Di Iris, Soi Vacharaphol 2/7, Vacharaphol Rd., Tharaeng,
  Bangkhen, Bangkok 10220